Monastery:
Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie], Olkusz (Wniebowzięcie NMP) dissolved

Introduced: 04.12.2012 10:27 | Last update: 26.04.2018 19:02 | Author of description: Marek Derwich

Collapse timeline
 • Foundation

  1387 r.
 • Dissolution executed

  Data urzędowa kasaty: 17.04.1819 r. Data faktycznej kasaty: 1819 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Olkusz

Other name(s): niem. Ilkenau, lit. Olkušas, ros. Олькуш [pol. Olkusz, ang. Ol'kush]

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
 • ul. Augustiańska, Olkusz, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. małopolskie, pow. olkuski

Additional location information: gmina wiejsko-miejska Olkusz

Condition

Condition: nie zachowany

Existing buildings: stał w pn-wsch cz. miasta

Religious order

Other accepted Polish names: augustianie eremici; augustianie; Bracia Zakonu Pustelniczego

Selected foreign names: ang.: Order of Saint Augustine; hiszp.: Orden de San Agustín; niem.: Augustiner-Eremiten, Augustinerorden (od 1963); port.: Ordem de Santo Agostinho; włos.: Ordine di Sant'Agostino, eremitani di Sant'Agostino

Full Polish name of the congregation: Zakon Braci Świętego Augustyna; od 1963 r.: Zakon Świętego Augustyna

Full Latin name of the congregation: Ordo [Fratrum] Eremitarum Sancti Augustini; od 1963 r.: Ordo Sancti Augustini

Short Latin name: OESA; od 1963 r.: OSA

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, habitowe, kanonickie, mendykanckie

Beginnings

Date of foundation: 1387 r.

Type of foundation: kościelna

Description:

fundator: Jan Radlic, bp krakowski  (Fundacja Władysława Jagiełły - EK, 1, kol. 1076)

Budynek klasztorny i kościół zostały rozebrane w 1821.

Entity at the time of the dissolution

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: klasztor

Church dedication: Wniebowzięcie NMP

Dzieje

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Territorial unit: woj. krakowskie

Historical region: Małopolska

Prowincja / Archimandria: Prowincja polska

Archbishopric: warszawskie

Diocese: krakowska

Dissolution

Kasaty 1773-1914
  • Kind: zrealizowana
  • Legal basis:
   • Kościół/abp warszawski Franciszek Skarbek Malczewski: dekret supresyjny z 17.04.1819
  • Data urzędowa kasaty: 17.04.1819 r.
  • Date of actual dissolution: 1819 r.
  • Description:

   Klasztor i kościół rozebrano w związku z rozbudową miasta (wtedy też rozebrano ratusz i mury miejskie) "około 1820 roku. ...  Jednym z właścicieli działki był aptekarz Kowalski. Podczas rozbierania fundamentów natrafił on na wiele ludzkich szczątków, ale nie tylko. Przy zwłokach znalazł pierścionki i inne cenne ozdoby. ... Około 1870 roku pułk witebskiej piechoty wybrał sobie kryptę braci zakonnych na skład amunicji". http://przeglad.olkuski.pl/index.php/rewitalizacja-olkuskiej-starowki/4976-odgrzebi-kltw-mnichow.

   Jak wyglądał klasztor i kościół widać na panoramie Olkusza z XVII w. - http://www.wilanow-palac.pl/panorama_olkusza_z_xvii_w.html

Map

Location: exact

Geolocation: 50.2790 19.5617 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

Inna wybrana:
 • Przybyszewski Bolesław, Powstanie i autorstwo poliptyku olkuskiego, „Folia Historiae Artium”, 2, 1965, 83-95
Strony na temat miejscowości: