Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie], Olkusz (Wniebowzięcie NMP)
August III, król, potwierdza dokument Zygmunta Augusta [1563 III 20], w którym król potwierdza generalne prawa konwentu augustianów w Olkuszu, 26.10.1735 r.
introduced: 30.09.2015 14:26 | last update: 30.09.2015 14:26
August III, król, potwierdza dokument Zygmunta Augusta [1563 III 20], w którym król potwierdza generalne prawa konwentu augustianów w Olkuszu, 26.10.1735 r.
introduced: 30.09.2015 14:26 | last update: 30.09.2015 14:26
August II, król , potwierdza 3 dokumenty nadające parawa konwentowi augustianów w Olkuszu, 18.10.1732 r.
introduced: 30.09.2015 14:26 | last update: 30.09.2015 14:26
August II, król , potwierdza 3 dokumenty nadające prawa konwentowi augustianów w Olkuszu, 18.10.1732 r.
introduced: 30.09.2015 14:26 | last update: 30.09.2015 14:26
Bernard, kardynał tituli quatuor conoratorum, w imieniu soboru Bazylejskiego zezwala augustianom z Olkusza na słuchanie spowiedzi od członków bractwa górników, 23.08.1445 r.
introduced: 01.07.2015 11:30 | last update: 01.07.2015 11:30
Bernard, kardynał tituli quatuor conoratorum,, w imieniu soboru w Bazylei zezwala augustianom w Olkuszu na odprawienie nabożeństw dla górników pracujących w niedziele i święta, 25.08.1445 r.
introduced: 01.07.2015 11:30 | last update: 01.07.2015 11:30
Burmistrz i rajcy olkuscy zeznają, że Maciej Czechowicz, mieszczanin olkuski, korzysta z wolności celnych danych miastu przez królów polskich, 01.04.1632 r.
introduced: 30.09.2015 14:25 | last update: 30.09.2015 14:25
Burmistrz i rajcy olkuscy zeznają, że Maciej Czechowicz, mieszczanin olkuski, korzysta z wolności celnych danych miastu przez królów polskich, 01.04.1632 r.
introduced: 30.09.2015 14:26 | last update: 30.09.2015 14:26
Dochody i rozchody, 1548 - 1606 r.
introduced: 28.03.2014 10:52 | last update: 28.03.2014 10:52
Dochody i rozchody, 1755 - 1788 r.
introduced: 28.03.2014 10:52 | last update: 28.03.2014 10:52

1 2 3 4 5