Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie], Olkusz (Wniebowzięcie NMP)
Przeor i konwent P. Marii w Olkuszu wydzierżawiają 3 łąki klasztorne koło wsi Parcz Krzysztofowi Haller, żupnikowi olkuskiemu, 04.01.1555 r.
introduced: 30.09.2015 14:25 | last update: 30.09.2015 14:25
Rada m. Krakowa sprzedaje augustianom klasztoru P. Marii w Olkuszu czynsz roczny na odkup, 1462 r.
introduced: 30.09.2015 14:26 | last update: 30.09.2015 14:26
Rada m. Krakowa zapisuje klasztorowi augustianów w Olkuszu czynsz na odkup, 1463 r.
introduced: 30.09.2015 14:26 | last update: 30.09.2015 14:26
Rajcy m. Olkusza stwierdzają, że Marcin i konwent Panny Marii w Olkuszu sprzedali 2 jatki mięsne w Olkuszu Mikołajowi Venat, rajcy Olkusza za 42 grzywny, 1525 r.
introduced: 30.09.2015 14:25 | last update: 30.09.2015 14:25
Rudolf, bp wrocławski, legat papieski, wyrokuje w sprawie z apelacji pomiędzy Mikołajem, rektorem kościoła parafialnego w Olkuszu, a konwentem augustianów w Olkuszu, 03.12.1477 r.
introduced: 15.07.2015 12:36 | last update: 15.07.2015 12:36
Stanisław, przeor konwentu augustianów w królestwie polskim sprzedaje Marcinowi Dobkowi, rzeźnikowi olkuskiemu, jego żonie Amarantianie i ich synom i córkom działkę, 24.07.1578 r.
introduced: 30.09.2015 14:25 | last update: 30.09.2015 14:25
Stefan Przyłęka, wójt sądu najwyższego prawa niemieckiego na zamku krakowskim z 7 przysięgłymi stwierdza, że Marcin proboszcz i konwent z Imbramowic mają wypłacić Piotrowi z Pantkowic należność za wójtostwo w Tarnowej nabyte przez Świętopełka z Gołuchowic i przejęte przez klasztor, 27.05.1446 r.
introduced: 01.07.2015 11:30 | last update: 01.07.2015 11:30
Wyciągi z ksiąg miejskich okluskich, kontrakty, dokumenty przeorów i in, przeważnie w sprawach majątkowych, 1704 - 1819 r.
introduced: 28.03.2014 10:52 | last update: 28.03.2014 10:52
Wykaz czynszów od Żydów krakowskich dla konwentu w Okluszu, 1729 - 1762 r.
introduced: 28.03.2014 10:52 | last update: 28.03.2014 10:52
Zygmunt August transsumuje dokument konwentu augustianów w Olkuszu w sprawie dzierżawy 3 łąk Krzysztofowi Haller, rajcy m. Olkusza [1555.01.07], 09.08.1557 r.
introduced: 30.09.2015 14:25 | last update: 30.09.2015 14:25

1 2 3 4 5