Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie], Olkusz (Wniebowzięcie NMP)
Zygmunt III, król polski potwierdza wypis z protokołu akt żupniczych zawierający dokument Marcina Szyszkowskiego, bpa krakowskiego zatwierdzający artykuły ugody pomiędzy konwentem augustianów w Olkuszu a gwarkami sztolni Pankowskiej (1624.01.19) oraz plenipotencje dane przez prowincjała krakowskiego przeorowi olkuskiemu (1623.04.29) i mandat królewski wyznaczający komisarzy do tej sprawy, 04.06.1626 r.
introduced: 30.09.2015 14:25 | last update: 30.09.2015 14:25
Zygmunt III, król polski potwierdza wypis z protokołu akt żupniczych zawierający dokument Marcina Szyszkowskiego, bpa krakowskiego zatwierdzający artykuły ugody pomiędzy konwentem augustianów w Olkuszu a gwarkami sztolni Pankowskiej (1624.01.19) oraz plenipotencje dane przez prowincjała krakowskiego przeorowi olkuskiemu (1623.04.29) i mandat królewski wyznaczający komisarzy do tej sprawy., 04.06.1626 r.
introduced: 30.09.2015 14:26 | last update: 30.09.2015 14:26
Zygmunt III potwierdza prawa i przywileje konwentu augustianów w Olkuszu, 06.08.1595 r.
introduced: 30.09.2015 14:25 | last update: 30.09.2015 14:25
Zygmunt I, król , transsumuje dokument bpa krakowskiego Zbigniewa w sprawie grzebania zmarłych gwarków olkuskich w klasztorze P. Marii w Olkuszu [1446, 05. 10], 24.06.1509 r.
introduced: 15.07.2015 12:37 | last update: 15.07.2015 12:37
Zygmunt I, król , transsumuje dokument bpa krakowskiego Zbigniewa w sprawie grzebania zmarłych gwarków olkuskich w klasztorze P. Marii w Olkuszu [1446, 05. 10], 24.06.1509 r.
introduced: 30.09.2015 14:25 | last update: 30.09.2015 14:25

1 2 3 4 5