Monastery:
Dominikanie, Bar (św. Mikołaj) dissolved

Introduced: 04.12.2012 10:27 | Last update: 17.08.2017 22:49 | Author of description: Marek Derwich

Collapse timeline
 • Foundation

  1607 r.
 • Dissolution executed

  Data urzędowa kasaty: 1832 r. Data faktycznej kasaty: 1832 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Bar

Current name(s): Бар [pol. Bar, ang. Bar]

Other name(s): lit. Baras

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
 • Ukraina (Украина), obł. [obw.] winnicki, raj. [rej.] barski

Condition

Condition: brak danych

Religious order

Name of the order: Dominikanie

Full Polish name of the congregation: Zakon Braci Kaznodziejów

Full Latin name of the congregation: Ordo Fratrum Praedicatorum; Ordo Praedicatorum

Short Latin name: OP

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, mendykanckie

Beginnings

Date of foundation: 1607 r.

Type of foundation: szlachecka

Country: Polska/[I] Rzeczpospolita Obojga Narodów/Korona Królestwa Polskiego

Territorial unit: woj. podolskie

Historical region: Podole

Archbishopric: lwowskie

Diocese: kamieniecka

Entity at the time of the dissolution

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: klasztor

Church dedication: św. Mikołaj

Dzieje

1811 r. - inne
 • Description:

  W 1811 r. dominikanie wznieśli kościół murowany pw. św. Mikołaja (SGKP, 1, s. 100)

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Territorial unit: gub. podolska

Historical region: Podole

Prowincja / Archimandria: Prowincja ruska pw. św. Jacka = Provincia Russiae Sancti Hyacinthi

Archbishopric: mohylewskie

Diocese: kamieniecka

Dissolution

Kasaty 1773-1914
  • Kind: zrealizowana
  • Legal basis:
   • Państwo/Rosja/car Mikołaj I: ukaz z 19.07.1832 "O zniesieniu niektórych rzymskokatolickich klasztorów" (Об упразднении некоторых римско-католических монастырей)
  • Data urzędowa kasaty: 1832 r.
  • Date of actual dissolution: 1832 r.

Map

Location: estimated

Geolocation: 49.076140 27.675085 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

Foto

Widok ob. na podominikański kościół pw. św. Anny
Autor: selenov.
Źródło: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB_%D1%81%D0%B2._%D0%90%D0%BD%D0%BD%D1%8B_%28%D0%B3.%D0%91%D0%B0%D1%80%29.JPG