Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Dominikanie, Opatowiec (św. Piotr ap.)
"Consignatio Jurium et Servitutum ad Monasterium P. P. Dominicanorum in Civitate Opatowiec Circulo Kielcensi Spectantium", 1802, 1802 r.
introduced: 27.05.2014 10:20 | last update: 27.05.2014 10:20
"Ex …… Lucu … Erectionis …… nis Praedicato … ris atque Omnium prouentuum Elucidat … Ecclesiam Militantem Innocentio Pontifice Maximo gubernante Tyrannum Othomanicum Inuictissimo Ioanne tertio Rege Poloniae deprimente Prouinciam Poloniae A. R. P. Francisco, 1283 - 1789 r.
introduced: 27.05.2014 10:20 | last update: 27.05.2014 10:20
Kopiarz dokumentów dotyczących Klasztoru OO. Dominikanów w Opatowcu, 1383 - 1699 r.
introduced: 27.05.2014 10:20 | last update: 27.05.2014 10:20
Luźne akta dotyczące Klasztoru OO. Dominikanów w Opatowcu, 1613-1817, 1613 - 1817 r.
introduced: 27.05.2014 10:20 | last update: 27.05.2014 10:20
"Pro inscribendis, ad Confraternitatem Sanctissimi Nominis Jesus In Conuentu Opatouicensi FF. S. Ordinis Praedicatorum Ab anno Domini 1609" ad annum 1808, 1609 - 1808 r.
introduced: 27.05.2014 10:20 | last update: 27.05.2014 10:20
Wyciąg z akt wójtowskich miasta Opatowca, w którym Szymon Malarczyk, wójt i ławnicy miasta Opatowca poświadczają kupno pola od Jana Wrzoska z Opatowca przez wielebnego brata Bernarda Paxilla z Brzegu [? "de Brzeżek"] z zakonu kaznodziejskiego dla konwentu dominikanów w Opatowcu, 29.08.1608 r.
introduced: 30.09.2015 14:26 | last update: 30.09.2015 14:26