Rysunki architektoniczne i ikonografia

powiązane z klasztorem
Dominikanie, Opatowiec (św. Piotr ap.)
rysunek architektoniczny, Kościół podominikański p.w. św. Jakuba, 1835 r.
introduced: 16.05.2014 20:19 | last update: 16.05.2014 20:19