Architektura

powiązane z klasztorem
Dominikanie, Opole (MB Bolesna, św. Wojciech)
Opole, klasztor, first half of the XVIII cent.
introduced: 04.03.2015 15:56 | last update: 04.03.2015 15:56
Opole, kościół klasztorny, XIII century
introduced: 27.01.2015 22:26 | last update: 06.03.2015 15:48