Rysunki architektoniczne i ikonografia

powiązane z klasztorem
Dominikanie, Opole (MB Bolesna, św. Wojciech)
rysunek, Dominicaner Kirch u. Closter, around 1760
introduced: 19.10.2014 10:09 | last update: 19.10.2014 10:09
rysunek, Oppeln im Plan, around 1760
introduced: 19.10.2014 10:09 | last update: 19.10.2014 10:09