Architektura

powiązane z klasztorem
Pijarzy, Opole Lubelskie (Wniebowzięcie NMP)
Opole Lubelskie, Brama-dzwonnica, brama, 1751 r.
introduced: 07.11.2015 20:36 | last update: 07.11.2015 20:36
Opole Lubelskie, dzwonnica, XVII century
introduced: 07.11.2015 20:34 | last update: 07.11.2015 20:34
Opole Lubelskie, klasztor, 1744 - 1757 r.
introduced: 07.11.2015 20:30 | last update: 07.11.2015 20:30
Opole Lubelskie, kościół parafialny, 1650 - 1675 r.
introduced: 28.01.2015 00:08 | last update: 07.11.2015 20:22