Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie], Orchówek (św. Jana Jałmużnika)
Akt donacyjny Jana Lisieckiego dla kościoła, pismo przeora Marciniana Jabłońskiego, skarga wdowy po mieszczaninie orchowskim na przeora w sprawie łąki, 1701 - 1747 r.
introduced: 28.03.2014 10:52 | last update: 28.03.2014 10:52
Inwentarz wykazujący dochody i podatki również ruchomości i sprzęty kościoła i klasztoru orchowskiego, 1842 r.
introduced: 28.03.2014 10:52 | last update: 28.03.2014 10:52