Rysunki architektoniczne i ikonografia

powiązane z klasztorem
Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie], Orchówek (św. Jana Jałmużnika)
rysunek, Kościół z Klasztorem XX. Augustyanów w Orchówku, around 1852 - 1853
introduced: 22.04.2014 19:06 | last update: 22.04.2014 19:06