Monastery:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Orsza (MB Anielska) dissolved

Introduced: 04.12.2012 10:27 | Last update: 24.11.2016 08:16

Collapse timeline
 • Foundation / translocation / change of rule / takeover

  1631 r.
 • Dissolution executed

  Data faktycznej kasaty: 1839 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Orsza

Current name(s): Орша [pol. Orsza, ang. Orsha]

Other name(s): niem. Orscha, ang. Orsha, lit. Orša, ros. Орша [pol. Orsza, ang. Orsha]

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
 • Białoruś (Republika Białorusi, Рэспубліка Беларусь), obł. [obw.] witebski, raj. [rej.] orszański

Condition

Condition: zachowany

Existing buildings: ob. szpital miejski

Religious order

Other accepted Polish names: franciszkanie obserwanci, bernardyni, franciszkanie

Full Polish name of the congregation: Bracia mniejsi franciszkanie; Zakon Braci Mniejszych Bernardynów;

Full Latin name of the congregation: Ordo Fratrum Minorum de Observantia; Ordo Fratrum Minorum Bernardinarum

Short Latin name: OFMObs; OFMBern

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, habitowe, mendykanckie

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 1631 r.

Description:

Fundacja A. Młockiego i jego żony Krystyny z Massalskich (EK, 14, 830).

Entity at the time of the dissolution

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: klasztor

Church dedication: MB Anielska

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Territorial unit: gub. mohylewska

Prowincja / Archimandria: Prowincja litewsko-ruska św. Kazimierza = Provincia Lithuano-Ruthena S. Casimiri

Archbishopric: mohylewskie

Diocese: mohylewska

Dissolution

Kasaty 1773-1914
  • Kind: zrealizowana
  • Date of actual dissolution: 1839 r.

Map

Location: exact

Geolocation: 54.5111 30.4216 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

 • Wrzeszcz Maria, Orsza, Encyklopedia katolicka, t. 14: Nouet - Pastoralis officii, Lublin, 2010, kol. 829-830
Strony na temat miejscowości: