Monastery:
Trynitarze, Orsza (Trójca Święta) dissolved

Introduced: 04.12.2012 10:27 | Last update: 24.11.2016 08:39

Collapse timeline
 • Foundation / translocation / change of rule / takeover

  1714 r.
 • Dissolution executed

  Data faktycznej kasaty: 1832 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Orsza

Current name(s): Орша [pol. Orsza, ang. Orsha]

Other name(s): niem. Orscha, ang. Orsha, lit. Orša, ros. Орша [pol. Orsza, ang. Orsha]

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
 • Białoruś (Republika Białorusi, Рэспубліка Беларусь), obł. [obw.] witebski, raj. [rej.] orszański

Condition

Condition: zachowany

Existing buildings: w budynku klasztornym obecnie znajduje się archiwum i mieszkania

Religious order

Name of the order: Trynitarze

Full Polish name of the congregation: do 1609 r.: Kanonicy Regularni Przenajświętszej Trójcy; następnie: Zakon Świętej Trójcy od Wykupu Niewolników; ob. Zakon Przenajświętszej Trójcy

Full Latin name of the congregation: do 1609 r.: Canonici Regulares Sanctissimae Trinitatis; następnie: Ordo Santissimae Trinitatis de Redemptione Captivorum; ob. Ordo Santissimae Trinitatis

Short Latin name: do 1609 r.: CRST; ob. OSST

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, habitowe, kanonickie, mendykanckie, kleryckie

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 1714 r.

Entity at the time of the dissolution

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: klasztor

Church dedication: Trójca Święta

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Territorial unit: gub. mohylewska

Archbishopric: mohylewskie

Diocese: mohylewska

Dissolution

Kasaty 1773-1914
  • Kind: zrealizowana
  • Date of actual dissolution: 1832 r.

Map

Location: exact

Geolocation: 54.5096 30.4256 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

 • Wrzeszcz Maria, Orsza, Encyklopedia katolicka, t. 14: Nouet - Pastoralis officii, Lublin, 2010, kol. 829-830
Strony na temat obiektu/ów:
Strony na temat miejscowości: