Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Trynitarze, Orsza (Trójca Święta)
Akt Wizyty Klasztoru Orszańskiego XX. Trynitarzów w Gubernij Mohilewskiey, Powiecie Orszańskim, Mieście Orszy przez Xiędza Antoniego Szewernowskiego […], Prowincyała Xięży Trynitarzów sporządzony Dnia 1 Xbr[is] 1818 Roku, 1818 r.
introduced: 08.05.2014 11:34 | last update: 08.05.2014 11:34
Wizyta Klasztoru Orszanskiego Księży Trynitarzow w Archi-Dyecezyi Mohilewskiey i teyże Gubernji w Powiecie Orszanskim wskutek przedpisania Zwierzchności przez Księdza Wiktora Centelewicza Prowincyała […] uczyniona 1823 R[ok]u Miesiąca 8bra dnia 13, 1823 r.
introduced: 08.05.2014 11:34 | last update: 08.05.2014 11:34
Wizyta Klasztoru Orszanskiego Xięży Trynitarzów w Archi-Dyecezyi Mohilewskiey i teyze Gubernyi w Powiecie Orszanskim, wskutek przedpisania Zwierzchności przez Xiędza Wiktora Centelewicza Prowincyała […] uczyniona Roku 1824 d[nia] 10 Nowembra, 1824 r.
introduced: 08.05.2014 11:34 | last update: 08.05.2014 11:34
Wizyta Klasztoru Orszańskiego Xięży Trynitarzy w Archi-Dyecezyi Mohylewskiey i teyże Gubernii w Powiecie Orszańskim wskutek przedpisania Zwierzchności przez Xiędza Wiktora Centelewicza Prowincyała […] uczyniona Roku 1826 Dnia 31 Oktobra, 1826 r.
introduced: 08.05.2014 11:34 | last update: 08.05.2014 11:34
Wizyta Klasztoru Orszańskiego Xięży Trynitarzy w Dyecezyi Mohylewskiey i teyże Gubernii w Powiecie Orszańskim, wskutek przedpisania Zwierzchności, przez Xiędza Wiktora Centelewicza Prowincyała […] uczyniona 1827 Roku Dnia 17 Oktobra, 1827 r.
introduced: 08.05.2014 11:34 | last update: 08.05.2014 11:34