Archiwalia urzędowe

powiązane z klasztorem
Trynitarze, Orsza (Trójca Święta)
Dokumenty odnoszące się do klasztoru trynitarskiego w Orszy, 1678 - 1811 r.
introduced: 19.08.2015 09:37 | last update: 12.11.2015 11:15
Dokumenty odnoszące się do klasztoru trynitarskiego w Orszy, 1784 - 1790 r.
introduced: 19.08.2015 09:37 | last update: 12.11.2015 11:15
Dokumenty odnoszące się do klasztoru trynitarskiego w Orszy, 1806 r.
introduced: 19.08.2015 09:37 | last update: 12.11.2015 11:15
Dokumenty odnoszące się do klasztoru trynitarskiego w Orszy, 1806 r.
introduced: 19.08.2015 09:37 | last update: 12.11.2015 11:15
Dokumenty odnoszące się do klasztoru trynitarskiego w Orszy, 1807 - 1809 r.
introduced: 19.08.2015 09:37 | last update: 12.11.2015 11:15
Dokumenty odnoszące się do klasztoru trynitarskiego w Orszy, 1810 r.
introduced: 19.08.2015 09:37 | last update: 12.11.2015 11:15
Dokumenty odnoszące się do klasztoru trynitarskiego w Orszy, 1810 r.
introduced: 19.08.2015 09:37 | last update: 12.11.2015 11:15
O przekształceniu w m. Orszy trynitarskiego klasztoru w prawosławną cerkiew parafialną, 1840 - 1841 r.
introduced: 19.08.2015 09:37 | last update: 12.11.2015 11:15
Дело об упразднении Оршанского тринитарского м-ря и формулярные списки ксендзов / Sprawa o zniesieniu klasztoru trynitarzy w Orszy i lista księży w formie formularza, 1832 r.
introduced: 27.04.2016 10:51 | last update: 27.04.2016 10:51
Дело о взыскании денег с монахов Оршанских тринитарского и бернардинского м-рей за взятые ими продукты и напитки у разных лиц / Sprawa o odzyskanie pieniędzy od mnichów orszańskich trynitarzy i bernardynów za otrzymane przez nich produkty i napoje od różnych osób, 1832 r.
introduced: 27.04.2016 10:51 | last update: 27.04.2016 10:51

1 2