Monastery:
Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie], Brześć Litewski (Trójca Święta) dissolved

Introduced: 04.12.2012 10:27 | Last update: 31.05.2016 19:57

Collapse timeline
 • Foundation / translocation / change of rule / takeover

  around 1410
 • Dissolution executed

  Data urzędowa kasaty: 1830 r. Data faktycznej kasaty: 1830 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Brześć Litewski

Current name(s): Брэст [pol. Brest]

Other name(s): pol. Brześć Podlaski; Brześć nad Bugiem; ros. Брест [pol. Briest, ang. Brest]; ukr. Берестя [pol. Berestia, ang. Berestya]; niem. Brest; lit. Brestas

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
 • Białoruś (Republika Białorusi, Рэспубліка Беларусь), wob. [obw.] brzeski, raj. [rej.] brzeski

Condition

Condition: nie zachowany

Existing buildings:

Religious order

Other accepted Polish names: augustianie eremici; augustianie; Bracia Zakonu Pustelniczego

Selected foreign names: ang.: Order of Saint Augustine; hiszp.: Orden de San Agustín; niem.: Augustiner-Eremiten, Augustinerorden (od 1963); port.: Ordem de Santo Agostinho; włos.: Ordine di Sant'Agostino, eremitani di Sant'Agostino

Full Polish name of the congregation: Zakon Braci Świętego Augustyna; od 1963 r.: Zakon Świętego Augustyna

Full Latin name of the congregation: Ordo [Fratrum] Eremitarum Sancti Augustini; od 1963 r.: Ordo Sancti Augustini

Short Latin name: OESA; od 1963 r.: OSA

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, habitowe, kanonickie, mendykanckie

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: around 1410

Description:

Fundacja księcia Witolda (EK, 1, kol. 1076), UTh, 73-74
1772: zako. 13 (8 kapł., 3 kler., 2 laicy); prow. polska; diec.  łucka, woj. brzeskolitewskie;
 

Pierwotnie zlokalizowana na przedmieściu nad Muchawcem. Po spaleniu w 1666 r. podczas najazdu Tatarów drewnianego klasztoru i kościoła, klasztor przeniesiono w 1672 r. do centrum, do rynku, gdzie klasztor otrzymał o szlachty i mieszczan 5 sąsiadujących ze sobą kamienic i placów - na tym miejscu postawiono murowane kościół i klasztor (w 1686 r. już datki na sklepienie kościoła)

Entity at the time of the dissolution

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: klasztor

Church dedication: Trójca Święta

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Territorial unit: gub. grodzieńska

Historical region: Polesie

Prowincja / Archimandria: Prowincja rosyjska (ruska)

Archbishopric: mohylewskie

Diocese: wileńska

Dissolution

Kasaty 1773-1914
  • Kind: zrealizowana
  • Legal basis:
   • Państwo/Rosja/car Mikołaj I: ukaz z 1830 r. o budowie twierdzy brzeskiej
  • Data urzędowa kasaty: 1830 r.
  • Date of actual dissolution: 1830 r.
  • Description:

   Już w 1771 r. władze miasta skonfiskowały a-e wszystkie place w miejskie, co zatwierdził królewski sąd apelacyjny. W 1795 r. utracili, przejęte przez rząd austriacki, dobra za Bugiem.

   Klasztor augustianów-eremitów został przekształcony w siedzibę Komitetu Inżynierów Twierdzy. W 1851 r. wzniesiono murowaną cerkiew garnizonową, ostatecznie w latach 1874–1876 przebudowaną jako sobór św. Mikołaj.   Po augustianach-eremitach w Brześciu nie zostało ani śladu (Trajdos, HM)

Map

Location: estimated

Geolocation: 52.08274002081163 23.655107915344274 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

 • Uth Grzegorz, Szkic historyczno-biograficzny zakonu augustjańskiego w Polsce, Kraków, 1930, s. 73-74.