Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie], Brześć Litewski (Trójca Święta)
Kopie dokumentów przeora konwentu augustianów w Brześciu Litewskim, 1785 - 1800 r.
introduced: 28.03.2014 10:52 | last update: 28.03.2014 10:52
Wizyta Całego Funduszu Klasztoru Brzeskiego Xięzy Augustynianow Dyecezyi Wilenskiey Gubernii Grodzienskiey Dekanatu Brzeskiego Prowincyi Zakonney Littewskiey za Rok 1820ty skutkiem Ukazu Wileńskiego Rzymsko-Katolickiego Konsystorza oddziału Rządowego za N, 1820 r.
introduced: 27.03.2014 14:17 | last update: 27.03.2014 14:17