Architektura

powiązane z klasztorem
Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie], Brześć Litewski (Trójca Święta)
Brześć Litewski, klasztor, around 1410
introduced: 22.08.2014 23:50 | last update: 15.01.2015 09:08
Brześć Litewski, kościół klasztorny, around 1410
introduced: 22.08.2014 23:52 | last update: 15.01.2015 09:08