Archiwalia urzędowe

powiązane z klasztorem
Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie], Brześć Litewski (Trójca Święta)
Akt wizyty opisujący inwentarz kościoła i klasztoru księży Augustianów brzeskich […] dnia 27 miesiąca Augusta 1804 sporządzony, 27.08.1804 r.
introduced: 12.03.2015 08:30 | last update: 12.11.2015 11:35
Kopia przywileju konformacyjnego wszystkich przywilejów nadań ichmościom księżom augustynianom brzeskim służących, 1649 Maja 5, 1649 r.
introduced: 12.03.2015 08:30 | last update: 12.03.2015 08:30
Pomiary klasztoru i kościoła poaugustiańskiego w Brześciu, 1830 r.
introduced: 12.03.2015 08:30 | last update: 12.11.2015 11:35
Pomiary klasztoru i kościoła poaugustiańskiego w Brześciu, 1830 r.
introduced: 12.03.2015 08:30 | last update: 12.11.2015 11:35