Mobilia

powiązane z klasztorem
Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie], Brześć Litewski (Trójca Święta)
ołtarz główny
introduced: 11.03.2015 13:37 | last update: 11.03.2015 13:37