Monastery:
Dominikanie, Ostrowiec (św. Kosmy, Damiana) dissolved

Introduced: 04.12.2012 10:27 | Last update: 24.11.2016 09:59

Collapse timeline
 • Foundation / translocation / change of rule / takeover

  1618 r.
 • Dissolution executed

  Data faktycznej kasaty: 1861 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Ostrowiec

Current name(s): Астравец [pol. Astrawiec, ang. Astravyets]

Other name(s): ang. Astravyets, lit. Astravas, ros. Островец [pol. Ostrowiec, ang. Ostrovets]

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
 • Białoruś (Republika Białorusi, Рэспубліка Беларусь), obł. [obw.] grodzieński, raj. [rej.] ostrowiecki

Condition

Condition: zachowany

Existing buildings: zachowany kościół pw. św. Kosmy i św. Damiana

Religious order

Name of the order: Dominikanie

Full Polish name of the congregation: Zakon Braci Kaznodziejów

Full Latin name of the congregation: Ordo Fratrum Praedicatorum; Ordo Praedicatorum

Short Latin name: OP

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, mendykanckie

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 1618 r.

Description:

Fundacja J. M. Korsaka, nadał im folwarki Pałusz, Wowierany i Prudziszcze. Klasztor zamieszkiwało od kilku do kilkunastu zakonników, na przełomie XVIII i XIX w. działała przy nim szkoła (EK, 14, 968).

Biblioteka klasztorna liczyła w 1820 r. 144 woluminy (Miławicki, HM, 1, 2012, s. 148).

Entity at the time of the dissolution

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: klasztor

Church dedication: św. Kosmy, Damiana

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Prowincja / Archimandria: Prowincja litewska pw. św. Anioła Stróża = Provincia Lithuana S. Angelí Custodis

Archbishopric: mohylewskie

Diocese: wileńska

Dissolution

Kasaty 1773-1914
  • Kind: zrealizowana
  • Date of actual dissolution: 1861 r.

Map

Location: exact

Geolocation: 54.6155 25.9540 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

 • Miławicki Marek, Inwentarze i spisy bibliotek klasztorów dominikańskich skasowanych w guberniach zachodnich Cesarstwa Rosyjskiego w XIX w. Stan źródeł i miejsca ich przechowywania, „Hereditas Monasteriorum”, 1, 2012, s. 167
 • Dudik Aleksander, Ostrowiec, Astrawiec, Encyklopedia katolicka, t. 14: Nouet - Pastoralis officii, Lublin, 2010, kol. 968
Strony na temat miejscowości: