Monastery:
Bazylianie, Brześć Litewski (św. Piotr i Paweł) dissolved

Introduced: 04.12.2012 10:27 | Last update: 23.01.2016 18:10

Collapse timeline
 • Foundation / translocation / change of rule / takeover

  1629 r.
 • Dissolution executed

  Data faktycznej kasaty: 1830 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Brześć Litewski

Current name(s): Брэст [pol. Brest]

Other name(s): pol. Brześć Podlaski; Brześć nad Bugiem; ros. Брест [pol. Briest, ang. Brest]; ukr. Берестя [pol. Berestia, ang. Berestya]; niem. Brest; lit. Brestas

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
 • Białoruś (Republika Białorusi, Рэспубліка Беларусь), wob. [obw.] brzeski, raj. [rej.] brzeski

Condition

Condition: brak danych

Religious order

Name of the order: Bazylianie

Other accepted Polish names: bazyljanie; Bazylianie św. Jozafata, Василіянський Чин святого Йосафата; Bazyliański Zakon Świętego Jozafata; Zakon Bazylianów św. Jozafata; Ordo Basilianus sancti Josaphat

Full Polish name of the congregation: Zakon Świętego Bazylego Wielkiego

Full Latin name of the congregation: Ordo Sancti Basilii Magni Ruthenorum

Short Polish name: ukr. ЧСВВ

Short Latin name: OSBM

Rite: greckokatolicki (unicki)

Type of congregation: Contemplative

Kind of congregation: męskie, habitowe, mnisze

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 1629 r.

Description:

Fund. metropolity J. Welamina Rutskiego (EK, 2, 1130-1131).

Entity at the time of the dissolution

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: monaster

Church dedication: św. Piotr i Paweł

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Territorial unit: gub. grodzieńska

Historical region: Polesie

Archbishopric: mohylewskie unickie

Diocese: brzeska

Dissolution

Kasaty 1773-1914
  • Kind: zrealizowana
  • Date of actual dissolution: 1830 r.
  • Description:

   Klasztor i cerkiew Piotra i Pawła Cerkiew oddano prawosł., klasztor zamieniono na koszary wojskowe.

   W budynku klasztornym funkcjonowało też Kasyno Oficerskie (Wiki)

Map

Location: exact

Geolocation: 52.08305555555555 23.65888888888889 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)