Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Bazylianie, Brześć Litewski (św. Piotr i Paweł)
Inwentarz Funduszu byłego Klasztoru XX Bazylianów Brzeskich […] dnia 24 Lutego 1830 roku sporządzony, 1830 r.
introduced: 27.03.2014 14:17 | last update: 27.03.2014 14:17
Józef Welamin Rutski metropolita kijowski i Gabriel Jeleński sędzia ziemski brzeski zakłądają klasztor Bazylianów w Brześciu, 06.10.1631 r.
introduced: 13.06.2014 10:19 | last update: 13.06.2014 10:19
Wizyta Kanoniczna Klasztoru Bazyliańskiego Brzeskiego w Litewsko-Grodzienskiey Gubernii, w Powiatowym Mieście Brześciu sytuowanego na skutek Instrumentu […] Biskupa Jozafata Bułhaka od dnia 3go Novembra 1804˚ Roku pod N. 491m […] wydanego niżey piszącego, 1804 r.
introduced: 27.03.2014 14:17 | last update: 27.03.2014 14:17