Rysunki architektoniczne i ikonografia

powiązane z klasztorem
Dominikanie, Oświęcim (Święty Krzyż)
rysunek architektoniczny, Oświęcim. Plan kościoła pw. MB Wspomożenia Wiernych w zespole klasztornym podominikańskim
introduced: 30.09.2014 18:51 | last update: 30.09.2014 18:51