Architektura

powiązane z klasztorem
Jezuici, Otyń (Podwyższenie Świętego Krzyża)
Otyń, klasztor, 1585 - 1587 r.
introduced: 01.03.2015 23:28 | last update: 02.11.2016 12:39
Otyń, kościół parafialny, 1585 - 1587 r.
introduced: 01.03.2015 22:47 | last update: 02.11.2016 12:30