Monastery:
Bazylianie, Owrucz dissolved

Introduced: 04.12.2012 10:27 | Last update: 06.01.2017 20:10

Collapse timeline
 • Dissolution executed

  Data urzędowa kasaty: 1832 r. Data faktycznej kasaty: 1831 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Owrucz

Current name(s): Овруч [ukr. Owrucz, ang. Ovruch]

Other name(s): niem. Owrutsch, ang. Ovruch, biał. Оўруч [pol. Ourucz, ang. Owruch]

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
 • Ukraina (Украина), obł. [obw.] żytomierski, raj. [rej.] owrucki

Condition

Condition: brak danych

Religious order

Name of the order: Bazylianie

Other accepted Polish names: bazyljanie; Bazylianie św. Jozafata, Василіянський Чин святого Йосафата; Bazyliański Zakon Świętego Jozafata; Zakon Bazylianów św. Jozafata; Ordo Basilianus sancti Josaphat

Full Polish name of the congregation: Zakon Świętego Bazylego Wielkiego

Full Latin name of the congregation: Ordo Sancti Basilii Magni Ruthenorum

Short Polish name: ukr. ЧСВВ

Short Latin name: OSBM

Rite: greckokatolicki (unicki)

Type of congregation: Contemplative

Kind of congregation: męskie, habitowe, mnisze

Beginnings

Historical region: Wołyń

Entity at the time of the dissolution

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: monaster

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Territorial unit: gub. wołyńska

Historical region: Wołyń

Archbishopric: mohylewskie unickie

Diocese: łucka unicka

Dissolution

Kasaty 1773-1914
  • Kind: zrealizowana
  • Legal basis:
   • Państwo/Rosja/car Mikołaj I: ukaz z 19.07.1832 "O zniesieniu niektórych rzymskokatolickich klasztorów" (Об упразднении некоторых римско-католических монастырей)
  • Data urzędowa kasaty: 1832 r.
  • Date of actual dissolution: 1831 r.

Geolocation: 51.3278 28.8133 (hide map)

Strony na temat miejscowości: