Monastery:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Brześć Litewski (św. Jan Chrzciciel) dissolved

Introduced: 04.12.2012 10:27 | Last update: 23.01.2016 18:20

Collapse timeline
 • Foundation / translocation / change of rule / takeover

  1604 r.
 • Dissolution executed

  Data faktycznej kasaty: 1831 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Brześć Litewski

Current name(s): Брэст [pol. Brest]

Other name(s): pol. Brześć Podlaski; Brześć nad Bugiem; ros. Брест [pol. Briest, ang. Brest]; ukr. Берестя [pol. Berestia, ang. Berestya]; niem. Brest; lit. Brestas

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
 • Białoruś (Republika Białorusi, Рэспубліка Беларусь), wob. [obw.] brzeski, raj. [rej.] brzeski

Condition

Condition: brak danych

Religious order

Other accepted Polish names: franciszkanie obserwanci, bernardyni, franciszkanie

Full Polish name of the congregation: Bracia mniejsi franciszkanie; Zakon Braci Mniejszych Bernardynów;

Full Latin name of the congregation: Ordo Fratrum Minorum de Observantia; Ordo Fratrum Minorum Bernardinarum

Short Latin name: OFMObs; OFMBern

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, habitowe, mendykanckie

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 1604 r.

Description:

Fund. Marcin Szyszkowski

Entity at the time of the dissolution

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: klasztor

Church dedication: św. Jan Chrzciciel

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Territorial unit: gub. grodzieńska

Historical region: Polesie

Prowincja / Archimandria: Prowincja litewsko-ruska św. Kazimierza = Provincia Lithuano-Ruthena S. Casimiri

Archbishopric: mohylewskie

Diocese: wileńska

Dissolution

Kasaty 1773-1914
  • Kind: zrealizowana
  • Date of actual dissolution: 1831 r.
  • Description:

   Klasztor wraz z kościołem św. Jan ChrzcicielaKlasztor zamieniono na koszary dla kadetów.

   Na miejscu klasztoru powstało tzw. Umocnienie Wołyńskie oraz szpital (Wiki)

Map

Location: exact

Geolocation: 52.079722 23.659167000000025 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)