Architektura

powiązane z klasztorem
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Brześć Litewski (św. Jan Chrzciciel)
Brześć Litewski, klasztor, 1605 r.
introduced: 22.08.2014 23:57 | last update: 15.01.2015 09:08
Brześć Litewski, kościół klasztorny, 1605 r.
introduced: 22.08.2014 23:56 | last update: 15.01.2015 09:08