Archiwalia urzędowe

powiązane z klasztorem
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Brześć Litewski (św. Jan Chrzciciel)
Pomiar budowli kościoła i klasztoru Bernardynów w Brześciu, 1837 r.
introduced: 12.03.2015 08:30 | last update: 12.11.2015 11:35
Pomiar budowli kościoła i klasztoru Bernardynów w Brześciu, 1835 r.
introduced: 12.03.2015 08:30 | last update: 12.11.2015 11:35
Pomiar głównego gmachu Korpusu Kadetów w Brześciu (dawnego kościoła i klasztoru Bernardynów), 1855 r.
introduced: 12.03.2015 08:30 | last update: 12.11.2015 11:35
Wizyta całego funduszu klasztoru ks. Bernardynów brzeskich […] 1820 roku miesiąca Julii 31 dnia sporządzona, 31.07.1820 r.
introduced: 12.03.2015 08:30 | last update: 12.03.2015 08:30
Визитные описи м-рей Бернардинского Ордена: Виленский, Трашкунский, Троцкий, Беницкий, Ивейский, Воложинский, Ковенский, Гродненский, Слонимский, Бржеский, 1818 r.
introduced: 15.02.2016 15:14 | last update: 15.02.2016 15:14
Визитные описи м-рей Бернардинского Ордена: Виленский, Трокский, Гродненский, Ковенский, Слонимский, Беницкий, Ивейский, Телыневский, Кретингский, Трашкунский, Цитовянский, Датновский, Волчинский и Брестский, 1796 - 1798 r.
introduced: 15.02.2016 15:14 | last update: 15.02.2016 15:14
Дополнения к визитациям: Дополнения к визитациям: М-ри Бернардинского Ордена: Брестский, Слонимский, Трашкунский, Виленский Св. Михаила и Заречный, Виленский мужской, Гродненский, Ковенский, Трокский, Ивельский, Воложинский, Беницкий, 1812 r.
introduced: 15.02.2016 15:15 | last update: 15.02.2016 15:15
Дополнения к визитациям: М-ри Бернардинского Ордена: Беницкий, Брестский, Гродненский, Ивейский, Ковенский, Слонимский, Трашкунский, Трокский, Виленский, Воложский;, 1803 r.
introduced: 15.02.2016 15:15 | last update: 15.02.2016 15:15
Дополнения к визитациям: М-ри Бернардинского Ордена: Беницкий, Брестский, Гродненский, Ивейский, Ковенский, Слонимский, Трашкунский, Трокский, Виленский, Воложский;, 1805 r.
introduced: 15.02.2016 15:15 | last update: 15.02.2016 15:15
Дополнения к визитациям: М-ри Бернардинского Ордена: Виленский, Брестский, Слонимский, Гродненский, Ковенский, Трашкунский, Воложиненцкий, Беницкий, Ивейский, Новотроцкий, 1818 r.
introduced: 15.02.2016 15:15 | last update: 15.02.2016 15:15

1 2