Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Cystersi, Pelplin (św. Stanisław bp i m.)
Klocek z 8 różnymi tekstami
introduced: 13.02.2014 15:02 | last update: 13.02.2014 15:02
Aus den Omeliae des Iohannes Chrysostomus (nebst drei Schriften), XIV century
introduced: 08.05.2014 11:36 | last update: 08.05.2014 11:36
Biblia Starego Testamentu, zawierająca Księgę Przysłów (Parabolae) w tłumaczeniu i ze wstępem św. Hieronima, XII/XIII cent.
introduced: 13.02.2014 15:02 | last update: 13.02.2014 15:02
Biblia Starego Testamentu, zawierająca Księgi Królewskie i Kronik (Paralipomenon), z przedmową św. Hieronima, XII/XIII cent.
introduced: 13.02.2014 15:02 | last update: 13.02.2014 15:02
Biblia Starego Testamentu, zawierająca – oprócz wstępów, napisanych przez św. Hieronima – Księgi Przysłów, Eklezjastesa, Mądrości, Pieśń nad Pieśniami, Joba, Tobiasza, Judyty, Estery, Ezdrasza i Machabejskie o raz dzieło Anonima „O przeniesieniu ciała św. Marii Magdaleny”, XII/XIII cent.
introduced: 13.02.2014 15:02 | last update: 13.02.2014 15:02
De sacramentis christianae fidei
introduced: 13.02.2014 15:02 | last update: 13.02.2014 15:02
Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor cystersów w Bledzewie, 08.06.1665 r.
introduced: 26.11.2014 10:34 | last update: 26.11.2014 10:34
Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor cystersów w Bledzewie, 08.06.1663 r.
introduced: 26.11.2014 10:34 | last update: 26.11.2014 10:34
Expositio Psalmorum, half of the XIII cent.
introduced: 14.02.2014 13:49 | last update: 14.02.2014 13:49
Gesta bellica Caesaris in Gallia et Historia Flori abbreviata, XII century
introduced: 14.02.2014 13:49 | last update: 14.02.2014 13:49

1 2 3 4