Architektura

powiązane z klasztorem
Bernardynki, Brześć Litewski (Niepokalane Poczęcie NMP)
Brześć Litewski, klasztor, 1757 r.
introduced: 23.08.2014 00:37 | last update: 15.01.2015 09:08
Brześć Litewski, kościół klasztorny, 1757 r.
introduced: 23.08.2014 00:38 | last update: 15.01.2015 09:08