Monastery:
Franciszkanie reformowani (reformaci), Pilica (Najśw. Imię Jezus) dissolved

Introduced: 04.12.2012 10:27 | Last update: 09.01.2017 21:21

Collapse timeline
  • Dissolution executed

    Data faktycznej kasaty: 1899 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Pilica

Other name(s): Biskupice, niem. Pilitza, Pillen; ros. Пилица [pol. Pilica, ang. Pilitsa]

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
  • Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. śląskie, pow. zawierciański

Additional location information: gm. Pilica

Condition

Condition: brak danych

Religious order

Other accepted Polish names: reformaci; franciszkanie

Full Polish name of the congregation: Bracia mniejsi franciszkanie

Full Latin name of the congregation: Ordo Fratrum Minorum Strictioris Observantiae Reformatorum

Short Latin name: OFMRef

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, habitowe, mendykanckie

Beginnings

Description:

Fundacja M. J. Sobieskiej z Wesslów za zgodą bpa krak. J. A. Lipskiego. W latach 1786-1866 przy klasztorze funkcjonowało zakonne studium filozofii i teologii. W 1864 r. rząd carski umieścił w nim 40 franciszkanów ze skasowanych klasztorów (EK, 15, 585).

Entity at the time of the dissolution

Church dedication: Najśw. Imię Jezus

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Historical region: Małopolska

Prowincja / Archimandria: Prowincja małopolska pw. Matki Boskiej Anielskiej = Provincia Minoris Poloniae BMV Angelorum

Archbishopric: warszawskie

Diocese: kielecko-krakowska

Dissolution

Kasaty 1773-1914
    • Kind: zrealizowana
    • Date of actual dissolution: 1899 r.

Map

Location: estimated

Geolocation: 50.4674 19.6573 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

Inna wybrana:
  • Błażkiewicz Henryk, Pilica, Encyklopedia katolicka, t. 15: Pastoralis psychologia - Porphyreon, Lublin, 2011, kol. 584-585
Strony na temat miejscowości: