Archiwalia urzędowe

powiązane z klasztorem
Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie], Pilzno (Wniebowzięcie NMP)
Kwity, doniesienia, korespondencja i inne dokumenty na temat finansowego stanu rzymskokatolickiego skasowanego klasztoru Augustynów w Pilznie, okręg tarnowski, 1810 - 1816 r.
introduced: 29.09.2015 09:36 | last update: 29.09.2015 09:36
Kwity, doniesienia, korespondencja i inne dokumenty na temat kasaty klasztoru Augustynów w Pilznie, okręg tarnowski, 1817 - 1824 r.
introduced: 29.09.2015 09:36 | last update: 29.09.2015 09:36