Archiwalia urzędowe

powiązane z klasztorem
Franciszkanie reformowani (reformaci), Pińczów (Nawiedzenie NMP)
Klasztor XX. Reformatów –fundusze, 1816 - 1819 r.
introduced: 02.10.2015 08:53 | last update: 02.10.2015 08:53
Wykazy i szacunki szczegółowe zabudowań miasta Pińczowa, pow. stopnicki, gub. radomska, 1846 - 1848 r.
introduced: 29.09.2015 09:35 | last update: 29.09.2015 09:35
Wykazy i szacunki szczegółowe zabudowań miasta Pińczowa, pow. stopnicki, gub. radomska, 1845 - 1853 r.
introduced: 29.09.2015 09:35 | last update: 29.09.2015 09:35
Wykazy i szacunki szczegółowe zabudowań miasta Pińczowa, pow. stopnicki, gub. radomska, 1846 - 1848 r.
introduced: 29.09.2015 09:35 | last update: 29.09.2015 09:35
О закрытии Пинчовского м-ря Келецкой губ. и передаче его для открытия больницы, 1899 r.
introduced: 02.10.2015 14:25 | last update: 02.10.2015 14:25