Monastery:
Dominikanie, Brześć Litewski (św. Zofii) dissolved

Introduced: 04.12.2012 10:27 | Last update: 24.01.2016 16:22

Collapse timeline
 • Foundation / translocation / change of rule / takeover

  1628 r.
 • Dissolution executed

  Data faktycznej kasaty: 1831 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Brześć Litewski

Current name(s): Брэст [pol. Brest]

Other name(s): pol. Brześć Podlaski; Brześć nad Bugiem; ros. Брест [pol. Briest, ang. Brest]; ukr. Берестя [pol. Berestia, ang. Berestya]; niem. Brest; lit. Brestas

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
 • Białoruś (Republika Białorusi, Рэспубліка Беларусь), wob. [obw.] brzeski, raj. [rej.] brzeski

Condition

Condition: brak danych

Religious order

Name of the order: Dominikanie

Full Polish name of the congregation: Zakon Braci Kaznodziejów

Full Latin name of the congregation: Ordo Fratrum Praedicatorum; Ordo Praedicatorum

Short Latin name: OP

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, mendykanckie

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 1628 r.

Description:

Fund. Zofia Ruchowiecka

Pożar z 1801 r. całkowicie zniszczył zbiory biblioteki klasztornej (Miławicki, HM, 1, 2012, s. 149).

Entity at the time of the dissolution

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: klasztor

Church dedication: św. Zofii

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Territorial unit: gub. grodzieńska

Historical region: Polesie

Prowincja / Archimandria: Prowincja polska

Archbishopric: mohylewskie

Diocese: wileńska

Dissolution

Kasaty 1773-1914
  • Kind: zrealizowana
  • Date of actual dissolution: 1831 r.
  • Description:

   Klasztor wraz z kościołem św. Zofii

Map

Location: exact

Geolocation: 52.08432642890116 23.660054209648138 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

 • Miławicki Marek, Inwentarze i spisy bibliotek klasztorów dominikańskich skasowanych w guberniach zachodnich Cesarstwa Rosyjskiego w XIX w. Stan źródeł i miejsca ich przechowywania, „Hereditas Monasteriorum”, 1, 2012, s. 167