Monastery:
Pijarzy, Piotrków Trybunalski (św. Józefa Kalasancjusza) not dissolved, exists to this day without interruption

Introduced: 04.12.2012 10:27 | Last update: 17.10.2016 15:30 | Author of description: Marek Derwich

Collapse timeline
 • Foundation / translocation / change of rule / takeover

  06.07.1674 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Piotrków Trybunalski

Name at the time of dissolution: Piotrków

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
 • Parafia Ewangelicko-Augsburska w Piotrkowie Trybunalskim (klasztor pijarów), ul. Radwańska 6, 97-300, Piotrków Trybunalski

Additional location information: Polska, woj. łódzkie, miasto na prawach powiatu

Condition

Condition: zachowany

Existing buildings: ob. kościół ewangelicki z plebanią; kolegium przebudowane na więzienie używane do 2004 r.

Religious order

Name of the order: Pijarzy

Full Polish name of the congregation: Zakon Kleryków Regularnych Ubogich Matki Bożej Szkół Pobożnych

Full Latin name of the congregation: Ordo Clericorum Regularium Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum

Short Latin name: SchP; SP

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, kleryckie

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 06.07.1674 r.

Description:

fund. wojewody nowogrodzkiego Jana Gorczyńskiego z 1673 r. 6.07.1674 dekret fundacyjny konsystorza łowickiego. Kościół zbudowany 1689-1718, konwikt ukończony w 1738 r.

Entity at the time of the foundation

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: kolegium

Church dedication: św. Józefa Kalasancjusza

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Historical region: ziemie: łęczycka, sieradzka, wieluńska

Prowincja / Archimandria: Prowincja polska

Archbishopric: warszawskie

Diocese: kujawsko-kaliska

Closure not through dissolution

Move:
 • 30.04.1796 r.:
  • Reasons, legal basis: zniszczenie klasztoru przez pożar w 1786 r.; "30 kwietnia 1796 roku zakonnicy podpisali porozumienie, w którym rząd pruski zobowiązał się odrestaurować gmachy pojezuickie i łożyć na ich utrzymanie, pijarzy zaś przekazali władzom dawne swoje budynki" (wiki, I LO); zgoda papieża na oddanie kościoła ewangelikom
  • Transfer destination: kościół i zabudowania po skasowanym kolegium jezuitów
  • Fate of buildings after transfer: zabudowania klasztorne zostały przeznaczone na mieszkania prywatne, kościół oddany w 1797 r., za zgodą papieża, ewangelikom. Podczas wojen napoleońskich przejęty przez wojsko, początkowo na magazyn, od 1813 r. na szpital. 1817 oddany ewangelikom
Previously occupied by:

Map

Location: exact

Geolocation: 51.408954 19.695742 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

Foto

widok współczesny od ul. Radwańskiej
źr.: Singdrossel, http://pl.wikipedia.org/wiki/Parafia_Ewangelicko-Augsburska_w_Piotrkowie_Trybunalskim#/media/File:PL_Piotrkow_Tryb_plebania_Rwanska_6.jpg