Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Pijarzy, Piotrków Trybunalski (św. Józefa Kalasancjusza)
Akta duchowne dotyczące się Zgromadzenia XX Pijarów w Piotrkowie
introduced: 14.02.2014 12:20 | last update: 14.02.2014 12:20
"Chronicon rerum gestarum ab anno 1700 ad annum 1706, 1707, 1734, 1735", 1734 - 1735 r.
introduced: 14.02.2014 12:45 | last update: 14.02.2014 12:45
"Chronicon rerum gestarum ab anno 1700 ad annum 1706, 1707, 1734, 1735"
introduced: 14.02.2014 12:45 | last update: 14.02.2014 12:45
"Chronicon rerum gestarum ab anno 1700 ad annum 1706, 1707, 1734, 1735", 1734 r.
introduced: 14.02.2014 12:45 | last update: 14.02.2014 12:45
Constitutiones Statutaque Montium Illkuzsienzium
introduced: 15.04.2014 08:52 | last update: 15.04.2014 08:52
Kronika kolegium warszawskiego pijarów z lat 1700-1707 w: "Chronicon rerum gestarum ab anno 1700 ad annum 1706, 1707, 1734, 1735", 1706 r.
introduced: 14.02.2014 12:45 | last update: 14.02.2014 12:45
Przykładowe dobieranie dla udoskonalenia się w pisowni polskiej
introduced: 15.04.2014 08:52 | last update: 15.04.2014 08:52
Rhetorica Stanislai Przerembski scripta Petricoviae 1755 finitaque ultima Junii, 1755 r.
introduced: 14.02.2014 13:49 | last update: 14.02.2014 13:49
Rhetor in campo Eloquentiae dux, 1734 r.
introduced: 15.04.2014 08:52 | last update: 15.04.2014 08:52
Zbiór dzieł teologicznych
introduced: 21.02.2014 10:47 | last update: 21.02.2014 10:47

1 2