Monastery:
Benedyktyni, Płock (św. Wojciecha) dissolved

Introduced: 04.12.2012 10:27 | Last update: 13.01.2017 12:50

Collapse timeline
  • Foundation / translocation / change of rule / takeover

    around 1160
Expand all sections

Name

Main town / village: Płock

Other name(s): Plock, Plotzk, Plozk, Schröttersburg (1941–1945); ros. Плоцк [pol. Płock, ang. Plotsk]

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
  • Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. mazowieckie, m. na pr. pow. Płock

Additional location information: gm. Płock

Condition

Condition: brak danych

Religious order

Name of the order: Benedyktyni

Other accepted Polish names: czarni mnisi

Full Polish name of the congregation: Zakon Świętego Benedykta; Mnisi Reguły św. Benedykta

Full Latin name of the congregation: Ordo Sancti Benedicti

Short Latin name: OSB

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Contemplative

Kind of congregation: męskie, habitowe, mnisze

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: around 1160

Entity at the time of the dissolution

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: opactwo

Church dedication: św. Wojciecha

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Historical region: Mazowsze

Archbishopric: gnieźnieńskie

Diocese: płocka

Przenosiny

Przenosiny 1773-1914
  • June 1781:
    • Reasons, legal basis: decyzja KEN z 11 V 1781 r. przekazująca im kompleks pojezuicki w Pułtusku
    • Transfer destination: Pułtusk, kompleks pojezuicki

Map

Location: exact

Geolocation: 52.5413 19.6900 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

  • Nowowiejski Antoni Julian, Płock. Monografja historyczna, napisana podczas wojny wszechświatowej, poprawiona i uzupełniona w 1930, Płock, 1930, 539-545
Strony na temat obiektu/ów:
Strony na temat miejscowości:

Foto

Obecnie Muzeum Diecezjalne
autor: Krzysztof Lisocki
źródło: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Muzeum_Diecezjalne_%282%29.JPG