Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Jezuici, Brześć Litewski (Najśw. Imię Jezus, św. Kazimierz król.)
Józef Kuliński, rektor brzeskiego kolegium jezuitów kwituje Dawida Kościuszkę z odbioru legatu jego ojca, Kazimierza Franciszka Kościuszki. Wypis z ksiąg grodzkich starostwa brzeskiego, 02.12.1752 r.
introduced: 08.04.2014 12:02 | last update: 08.04.2014 12:02
Józef Kuliński, rektor brzeskiego kolegium jezuitów kwituje Dawida Kościuszkę z odbioru legatu jego ojca, Kazimierza Franciszka Kościuszki. Wypis z ksiąg grodzkich starostwa brzeskiego, 02.12.1752 r.
introduced: 27.05.2015 13:12 | last update: 27.05.2015 13:12
List Jakuba Lisieckiego, jezuity do Ludwika Kościuszki w sprawie bursy uczniowskiej w Brześciu, 29.01.1757 r.
introduced: 08.04.2014 12:02 | last update: 08.04.2014 12:02
List Jakuba Lisieckiego, jezuity do Ludwika Kościuszki w sprawie bursy uczniowskiej w Brześciu, 29.01.1757 r.
introduced: 27.05.2015 13:12 | last update: 27.05.2015 13:12
Lustracya Collegii Brzeskiego y Dobr wszystkich Ichmciow Xięży Ex Jezuitow ex mente Dyspozycyi Naywyzszey Władzy Kraiowey […] na Dniu 11 miesiąca Nowembra Roku 1773 zaczęta a Roku 1774 Miesiąca Januarij 20 Dnia zakonczona, 1773 - 1774 r.
introduced: 31.03.2014 12:28 | last update: 31.03.2014 12:28
Pozew jezuitów z klasztoru w Brzegu przeciw Dawidowi, Józefowi i Faustynowi Kościuszkom w sprawie 1.000 złp., zapisanych Kolegium Brzeskiemu przez ojca ich Kazimierza Franciszka Kościuszkę, 16.04.1731 r.
introduced: 08.04.2014 12:02 | last update: 08.04.2014 12:02
Pozew jezuitów z klasztoru w Brzegu przeciw Dawidowi, Józefowi i Faustynowi Kościuszkom w sprawie 1.000 złp., zapisanych Kolegium Brzeskiemu przez ojca ich Kazimierza Franciszka Kościuszkę, 16.04.1731 r.
introduced: 27.05.2015 13:12 | last update: 27.05.2015 13:12
Rajnold Gert wizytator i wiceprowincjał jezuitów w Polsce stwierdza umowę między kolegium jezuickim w Brześciu a Janem Fryderykiem Sapiehą kasztelanem trockim co do kaznodziei przy kościele parafialnym w Kodniu, 27.04.1718 r.
introduced: 13.06.2014 10:19 | last update: 13.06.2014 10:19