Architektura

powiązane z klasztorem
Jezuici, Brześć Litewski (Najśw. Imię Jezus, św. Kazimierz król.)
Brześć Litewski, kościół klasztorny, 1623 r.
introduced: 23.08.2014 00:06 | last update: 15.01.2015 09:08
Brześć Litewski, szkoła, 1623 r.
introduced: 23.08.2014 00:04 | last update: 15.01.2015 09:08