Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Norbertanki, Płock (św. Marii Magdaleny)
Akta oddania na użytek wojska klasztoru z zabudowaniami i ogrod[em] p[anien] Norbertanek w Płocku, 1816 - 1820 r.
introduced: 08.04.2014 12:00 | last update: 08.04.2014 12:00
Andrzej Noskowski, biskup płocki uposaża magistra i bakałarza sztuk wyzwolonych w szkole pułtuskiej dziesięciną snopową z wsi: Borek (należącej do nieokreślonej "Mińskiej" i Strachówka (należącej do klasztoru norbertanek płockich), 1555 r.
introduced: 27.05.2015 13:12 | last update: 30.10.2015 14:03
Antiphonarium de Sancto, second half of the XV cent.
introduced: 02.07.2014 14:51 | last update: 02.07.2014 14:51
Antyfonarz, second half of the XV cent.
introduced: 02.07.2014 14:51 | last update: 02.07.2014 14:51
a) „Księga umarłych w Chrystusie braci i sióstr zakonu kanoniczego premonstrateńskiego w prowincji polskopruskiej zaczęta za przełożeństwa WJMCI ks. Augustyna Ożarowskiego profesji hebdowskiej prałata proboszcza płockiego i najprzewielebniejszej Jejmości Panny Teodory Rybickiej przeoryszy płockiej roku 1793”; b) „Rozmaite przypadki w latach poprzedniczych na Klasztor tutejszy wypadłe a dla wiadomości na przyszłość rzetelnie tu wypisane”. (z lat 1792-1871); c) „O klasztorach kanoniczek regularnych premonstrateńskich zwanych norbertankami w Polsce”. (1860, 1902), 1793 - 1902 r.
introduced: 02.07.2014 14:51 | last update: 02.07.2014 14:51
Bolesław, książę Mazowsza i Rusi przenosi miejscowości : Barcice, Somianka, Maciejowice, Bodzanów, Rogowo, Karwowo, Orzechowo, Ciepelowo i Naruszowo, należące do klasztoru norbertanek w Płocku, z prawa polskiego na niemieckie (tzw chełmińskie) oraz nadaje, 1449 r.
introduced: 15.04.2014 11:50 | last update: 30.10.2015 14:03
Ceremoniał obłóczyn z klasztoru płockiego, XVIII century - XIX century
introduced: 02.07.2014 14:51 | last update: 02.07.2014 14:51
Dyplomatariusz klasztoru, 1326 - 1685 r.
introduced: 13.06.2014 10:19 | last update: 13.06.2014 10:19
Incipit Antyfonarium de tempore, de sanctis et primum (in) Adventu Domini …, XV century
introduced: 02.07.2014 14:51 | last update: 02.07.2014 14:51
Instrument notarialny: Mikołaj de Myczyniecz, kanonik i administrator kościoła płockiego zatwierdza tekst ugody między Stanisławem de Grambczewo plebanem w Barcicach a Stanisławem, prepozytem klasztoru norbertanek w Płocku ws dziesięcin i innych dochodów, 1471 r.
introduced: 15.04.2014 11:50 | last update: 30.10.2015 14:03

1 2 3 4 5 6