Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Norbertanki, Płock (św. Marii Magdaleny)
Jakub, bp włocławski, poleca rektorowi w Braniewie i wikariuszowi w Ostrowąsie wprowadzić w posiadanie kościoła parafialnego w Ostrowąsie Jana z Opoczna prezentowanego przez klasztor św. Marii Magdaleny w Płocku, do którego ten patronat należy, 13.02.1467 r.
introduced: 12.06.2015 12:36 | last update: 12.06.2015 12:36
Jakub, bp włocławski, poleca rektorowi w Braniewie i wikariuszowi w Ostrowąsie wprowadzić w posiadanie kościoła parafialnego w Ostrowąsie Jana z Opoczna prezentowanego przez klasztor św. Marii Magdaleny w Płocku, do którego ten patronat należy, 13.02.1467 r.
introduced: 12.06.2015 12:42 | last update: 12.06.2015 12:42
Jakub prepozyt, Grzymisława magistra i konwent klasztoru norbertanek św. Marii Magdaleny koło Płocka przyrzekają Kazimierzowi ks. kujawskiemu i gniewkowskiemu, że bez jego zgody nie odstąpią nikomu wsi Ostrowąs i Dymice, 02.03.1343 r.
introduced: 12.06.2015 12:36 | last update: 12.06.2015 12:36
Jakub prepozyt, Grzymisława magistra i konwent klasztoru norbertanek św. Marii Magdaleny koło Płocka przyrzekają Kazimierzowi ks. kujawskiemu i gniewkowskiemu, że bez jego zgody nie odstąpią nikomu wsi Ostrowąs i Dymice, 02.03.1343 r.
introduced: 12.06.2015 12:42 | last update: 12.06.2015 12:42
Janusz, książę czerski, warszawski, wyszogrodzki itd. przenosi wsie: Rogowo i Orzechowo, należące do klasztoru norbertanek w Płocku z prawa polskiego na niemieckie, 1381 r.
introduced: 15.04.2014 11:50 | last update: 30.10.2015 14:03
Janusz, książę Mazowsza itd. przenosi Karwowo w pow wyszogrodzkim, należące do klasztoru norbertanek w Płocku, z prawa polskiego na niemieckie, 1384 r.
introduced: 15.04.2014 11:50 | last update: 30.10.2015 14:03
Jan Głuchowski, prepozyt, Zofia Kobylnicka, przeorysza i konwent norbertanek płockich odbierają wójtowi Janowi Gawarze wójtostwo wsi klasztornej Orzechowo i nadają je Stanisławowi Pieściorowskiemu, synowi nieżyjącego Wojciecha ziemianina na takich samych, 1589 r.
introduced: 15.04.2014 11:50 | last update: 30.10.2015 14:03
Jan Olbracht, król polski, stwierdza, że Jan Jałbrzyk z Wielkiego Kroszyna zabezpieczył posag swej żony Doroty na swych dobrach m.in. na części Ostrowąsu, 04.03.1496 r.
introduced: 12.06.2015 12:36 | last update: 12.06.2015 12:36
Jan Olbracht, król polski, stwierdza, że Jan Jałbrzyk z Wielkiego Kroszyna zabezpieczył posag swej żony Doroty na swych dobrach m.in. na części Ostrowąsu, 04.03.1496 r.
introduced: 12.06.2015 12:42 | last update: 12.06.2015 12:42
Kazimierz, król polski, nadaje immunitet wsiom Dymiec, Kurowo i Ostrowąs należącym do klasztoru norbertanek św. Marii Magdaleny w Płocku, z wyjątkiem poradlnego, 25.04.1361 r.
introduced: 12.06.2015 12:36 | last update: 12.06.2015 12:36

1 2 3 4 5 6