Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Norbertanki, Płock (św. Marii Magdaleny)
Mirosław Jestkoka, sołtys w Ostrowąsie, zastawia półtora łanu swego sołectwa Januszowi z Krosina za 20 grzywien, 29.03.1430 r.
introduced: 12.06.2015 12:42 | last update: 12.06.2015 12:42
Piotr, prepozyt zgromadzenia norbertanek św. Marii Magdaleny w Płocku, zawiera umowę z poddanymi wsi Bronisław, 28.01.1449 r.
introduced: 12.06.2015 12:36 | last update: 12.06.2015 12:36
Piotr, prepozyt zgromadzenia norbertanek św. Marii Magdaleny w Płocku, zawiera umowę z poddanymi wsi Bronisław, 28.01.1449 r.
introduced: 12.06.2015 12:42 | last update: 12.06.2015 12:42
Siemowit i Kazimierz, książęta czerscy, nadają norbertankom z klasztoru św. Marii Magdaleny pod Płockiem prawo pobierania główszczyzny we wsi Naruszewo, 16.08.1347 r.
introduced: 30.09.2015 14:26 | last update: 30.09.2015 14:26
Siemowit, ks. mazowiecki i pan ziemi czerskiej, rawskiej i gostyńskiej, nadaje immunitet wsiom Brwilno, Łąck i Drześno należącym do klasztoru norbertanek św. Marii Magdaleny w Płocku, 24.02.1353 r.
introduced: 12.06.2015 12:36 | last update: 12.06.2015 12:36
Siemowit, ks. mazowiecki i pan ziemi czerskiej, rawskiej i gostyńskiej, nadaje immunitet wsiom Brwilno, Łąck i Drześno należącym do klasztoru norbertanek św. Marii Magdaleny w Płocku, 24.02.1353 r.
introduced: 12.06.2015 12:42 | last update: 12.06.2015 12:42
Siemowit, ks. mazowiecki, przenosi na prawo chełmińskie wieś Łącko, należącą do klasztoru norbertanek pod wezwaniem św. Marii Magdaleny za murami Płocka, 22.10.1371 r.
introduced: 12.06.2015 12:36 | last update: 12.06.2015 12:36
Siemowit, ks. mazowiecki, przenosi na prawo chełmińskie wieś Łącko, należącą do klasztoru norbertanek pod wezwaniem św. Marii Magdaleny za murami Płocka, 22.10.1371 r.
introduced: 12.06.2015 12:42 | last update: 12.06.2015 12:42
Stanisław prepozyt i Dorota przeorysza klasztoru norbertanek w Płocku nadają Macejowi sołectwo we wsi Orzechowo na prawie chełmskim, określając jego prawa i obowiązki oraz wysokość czynszu, danin i robocizny kmieci tej wsi, 1463 r.
introduced: 15.04.2014 11:50 | last update: 30.10.2015 14:03
Wincenty, sędzia kujawski, wyznacza granice między wsią Kurowo, należącą do klasztoru św. Marii Magdaleny norbertanek w Płocku a wsiami Baruchowo i Gumowo należącymi do Mścigniewa dziedzica z Baruchowa, 1348 r.
introduced: 12.06.2015 12:36 | last update: 12.06.2015 12:36

1 2 3 4 5 6