Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Norbertanki, Płock (św. Marii Magdaleny)
Wincenty, sędzia kujawski, wyznacza granice między wsią Kurowo, należącą do klasztoru św. Marii Magdaleny norbertanek w Płocku a wsiami Baruchowo i Gumowo należącymi do Mścigniewa dziedzica z Baruchowa, 1348 r.
introduced: 12.06.2015 12:42 | last update: 12.06.2015 12:42
Władysław, król polski, przenosi wsie Wargocin, Krasów, Osieki i Kozienice należące do klasztoru norbertanek w Płocku z prawa polskiego na niemieckie, 06.05.1326 r.
introduced: 30.09.2015 14:26 | last update: 30.09.2015 14:26
Władysław, ks. kujawski i pan gniewkowski, pozwala przenieść na prawo niemieckie wieś Ostrowąs należącą do klasztoru norbertanek św. Marii Magdaleny w Płocku, 23.04.1353 r.
introduced: 12.06.2015 12:36 | last update: 12.06.2015 12:36
Władysław, ks. kujawski i pan gniewkowski, pozwala przenieść na prawo niemieckie wieś Ostrowąs należącą do klasztoru norbertanek św. Marii Magdaleny w Płocku, 23.04.1353 r.
introduced: 12.06.2015 12:42 | last update: 12.06.2015 12:42
Władysław, ks. kujawski i pan gniewkowski, zwalnia 6 łanów w Ostrowąsie (należącym do klasztoru norbertanek św. Marii Magdaleny w Płocku) posiadanych jako sołectwo przez Mikołaja Rumlika od ciężarów prawa polskiego, 11.10.1355 r.
introduced: 12.06.2015 12:36 | last update: 12.06.2015 12:36
Władysław, ks. kujawski i pan gniewkowski, zwalnia 6 łanów w Ostrowąsie (należącym do klasztoru norbertanek św. Marii Magdaleny w Płocku) posiadanych jako sołectwo przez Mikołaja Rumlika od ciężarów prawa polskiego, 11.10.1355 r.
introduced: 12.06.2015 12:42 | last update: 12.06.2015 12:42
Zbiór rękopisów z klasztoru
introduced: 21.02.2014 10:47 | last update: 21.02.2014 10:47
Zbiór rękopisów z klasztoru
introduced: 21.02.2014 10:47 | last update: 21.02.2014 10:47
Zgromadzenie klasztoru norbertanek św. Marii Magdaleny w Płocku oddaje sołectwo w Ostrowąsie Aleksemu synowi, 16.03.1448 r.
introduced: 12.06.2015 12:36 | last update: 12.06.2015 12:36
Zgromadzenie klasztoru norbertanek św. Marii Magdaleny w Płocku oddaje sołectwo w Ostrowąsie Aleksemu synowi, 16.03.1448 r.
introduced: 12.06.2015 12:42 | last update: 12.06.2015 12:42

1 2 3 4 5 6