Architektura

powiązane z klasztorem
Norbertanki, Płock (św. Marii Magdaleny)
Płock, klasztor, around 1622 - 1628
introduced: 22.08.2014 17:24 | last update: 03.08.2015 11:55
Płock, kościół klasztorny, around 1622 - 1633
introduced: 22.08.2014 17:24 | last update: 03.08.2015 11:55