Architektura

powiązane z klasztorem
Franciszkanie reformowani (reformaci), Płock (św. Jan Chrzciciel)
Płock, klasztor, 1773 - 1777 r.
introduced: 22.08.2014 17:24 | last update: 03.08.2015 11:55
Płock, kościół klasztorny, 1758 - 1771 r.
introduced: 22.08.2014 17:24 | last update: 03.08.2015 11:55