Archiwalia urzędowe

powiązane z klasztorem
Franciszkanie reformowani (reformaci), Płock (św. Jan Chrzciciel)
Das Reformatenkloster in Plock, 1797 - 1804 r.
introduced: 19.08.2015 09:37 | last update: 19.08.2015 09:37
г. Плоцк - по-Реформатский, 1895 r.
introduced: 02.10.2015 14:25 | last update: 02.10.2015 14:25
О передаче костела бывшего Плоцкого м-ря Духовной Семинарии, 1886 r.
introduced: 02.10.2015 14:25 | last update: 02.10.2015 14:25