Monastery:
Bazylianie, Podubiś dissolved

Introduced: 04.12.2012 10:27 | Last update: 05.04.2017 22:55

Collapse timeline
 • Foundation / translocation / change of rule / takeover

  1749 r.
 • Dissolution executed

  Data faktycznej kasaty: 1832 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Podubiś

Current name(s): Bazilionai

Other name(s): pol. Bazyliany

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
 • Litwa (Republika Litewska ), aps. [okr.] szawelski, raj. [rej.] szawelski

Religious order

Name of the order: Bazylianie

Other accepted Polish names: bazyljanie; Bazylianie św. Jozafata, Василіянський Чин святого Йосафата; Bazyliański Zakon Świętego Jozafata; Zakon Bazylianów św. Jozafata; Ordo Basilianus sancti Josaphat

Full Polish name of the congregation: Zakon Świętego Bazylego Wielkiego

Full Latin name of the congregation: Ordo Sancti Basilii Magni Ruthenorum

Short Polish name: ukr. ЧСВВ

Short Latin name: OSBM

Rite: greckokatolicki (unicki)

Type of congregation: Contemplative

Kind of congregation: męskie, habitowe, mnisze

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 1749 r.

Description:

Fund. bracia Bejnarowie

Entity at the time of the dissolution

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: monaster

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Territorial unit: gub. wileńska

Historical region: Litwa właściwa

Prowincja / Archimandria: Prowincja litewska

Archbishopric: mohylewskie unickie

Diocese: litewsko-wileńska

Dissolution

Kasaty 1773-1914
  • Kind: zrealizowana
  • Date of actual dissolution: 1832 r.
  • Description:

   Kościół, klasztor, szkoła powiatowaKościół i zabudowania przekazano prawosławnym.

Map

Location: estimated

Geolocation: 55.7938 23.1388 (hide map)

Strony na temat miejscowości: