Monastery:
Trynitarze, Brześć Litewski (św. Barbara m.) dissolved

Introduced: 04.12.2012 10:27 | Last update: 24.01.2016 16:28

Collapse timeline
 • Foundation / translocation / change of rule / takeover

  1729 r.
 • Dissolution executed

  Data faktycznej kasaty: 1830 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Brześć Litewski

Current name(s): Брэст [pol. Brest]

Other name(s): pol. Brześć Podlaski; Brześć nad Bugiem; ros. Брест [pol. Briest, ang. Brest]; ukr. Берестя [pol. Berestia, ang. Berestya]; niem. Brest; lit. Brestas

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
 • Białoruś (Republika Białorusi, Рэспубліка Беларусь), wob. [obw.] brzeski, raj. [rej.] brzeski

Condition

Condition: brak danych

Religious order

Name of the order: Trynitarze

Full Polish name of the congregation: do 1609 r.: Kanonicy Regularni Przenajświętszej Trójcy; następnie: Zakon Świętej Trójcy od Wykupu Niewolników; ob. Zakon Przenajświętszej Trójcy

Full Latin name of the congregation: do 1609 r.: Canonici Regulares Sanctissimae Trinitatis; następnie: Ordo Santissimae Trinitatis de Redemptione Captivorum; ob. Ordo Santissimae Trinitatis

Short Latin name: do 1609 r.: CRST; ob. OSST

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, habitowe, kanonickie, mendykanckie, kleryckie

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 1729 r.

Description:

Fund. Piotr Oziębłowski, Mikołaj i Anna Radziwiłl

Entity at the time of the dissolution

Legal status: dependencja

Type of dependency: rezydencja

Church dedication: św. Barbara m.

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Territorial unit: gub. grodzieńska

Historical region: Polesie

Prowincja / Archimandria: Prowincja polska pw. św. Joachima = Provincia Polona S. Joachimi

Archbishopric: mohylewskie

Diocese: wileńska

Dissolution

Kasaty 1773-1914
  • Kind: zrealizowana
  • Date of actual dissolution: 1830 r.
  • Description:

   Klasztor i kościół św. Barbary. Klasztor zamieniono na warsztaty wojskowe.

Map

Location: exact

Geolocation: 52.09033333 23.66229167 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)